ඩයනා ගමගේ මහත්මියගේ පාර්ලිමේන්තු අසුනට සුදුසු කාන්තාවක් පත් කරන්නැයි මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය සමගි ජන බලවේගයෙන් ඉල්ලයි

You are here:
Go to Top